CERT ORLENContact details:

ul. Chemików 7 , 09-411 Płock POLAND

Team e-mail address: cert(at)orlen(dot)pl

Phone number: +48 24 256 90 90

Team PGP fingerprint: FC2A 75DC D1DC 95AD 806D 4780 55F1 7D44 34B6 CCBC

Downloads

Download / PGP Key
Download / RFC 2350CERT ORLEN

© Copyright 2020 Grupa ORLEN. Wszelkie prawa zastrzeżone.